Các đặc điểm bên trong của đá ngọc

TCDN Hầu hết các khoáng vật là đá ngọc đều được sinh ra thành trong các quá trình hoạt động địa chất (magma, trầm tích, biến chất). Vì vậy chúng đều có các đặc điểm bên trong xác định chất lượng viên đá.

Hiện tượng phân đới của đá ngọc
Khi đá được hình thành trong mỗi trường sinh trưởng không đồng nhất sẽ tạo nên các đới khác nhau về tính chất vật lý và hóa học

Phôi đới màu đặc trưng trong tourmalin tự nhiên
Phôi đới màu đặc trưng trong tourmalin tự nhiên

 

Các vết trên bề mặt đá ngọc
Bề mặt của viên đá ngọc không hoàn toàn bằng phẳng, mà thường có các vết khía, vết hằn, hoa văn khác nhau. Nguyên nhân tạo nên các hiện tượng này là do đặc điểm cấu trúc của mạng tinh thể và do ảnh hưởng của môi trường sinh thành ra chúng.

Vết khía ngang trên tinh thể Ruby từ mỏ Lục Yên (Việt Nam)
Vết khía ngang trên tinh thể Ruby từ mỏ Lục Yên (Việt Nam)

 

Bao thể
Bao thể là các vật thể ngoại lai bị tinh thể bao lấy trong quá trình hình thành và tồn tại tinh thể. Theo trạng thái vật lý có các loại bao thể sau: rắn, lỏng, khí và hỗn hợp. Theo thời gian thành tạo có bao thể tiền sinh (sinh trước), đồng sinh (sinh cùng) và bao thể hậu sinh (sinh sau).

Bao thể khoáng vật trong đá ngọc Ruby
Bao thể khoáng vật trong đá ngọc Ruby

 

Việc nghiên cứu. xác định các đặc điểm bên trong của đá ngọc phân biệt các đá ngọc ở các vùng khác nhau và được biệt là phân biệt được ngọc tự nhiên hay đã qua sử lí, ngọc thật hay ngọc giả,...

 

 

 

 

tapchidoanhnghiep.vn

Ý kiến của bạn