Kim cương nhân tạo

Kim cương nhân tạo

Cũng như các khoáng sản khác, kim cương tự nhiên trong vỏ Trái Đất là tài nguyên không tái tạo. Trữ lượng kim cương không nhiều lắm lại được khia thác sử dụng cấp tập trong nhiều năm nên ngày càng cạn kiệt.