Đố bạn làm trắc nghiệm Địa lý dành cho học sinh lớp 5

TCDN Dân trí Trắc nghiệm dưới đây hỏi bạn về kiến thức Địa lý mà học sinh lớp 5 có thể đã biết. Bạn thử làm xem mình đúng được bao nhiêu câu nhé.


Ý kiến của bạn