Kim cương trên thế giới

TCDN Trên đây là một ít số liệu về thực trạng khai thác kim cương, các mỏ kim cương lớn nhất thế giới và những viên kim cương nổi tiếng nhất thế giới

Thực trạng khai thách kim cương trên thế giới
Sản lượng khai thác kim cương trên thế giới.

(tính theo 1.000 carat)

STT Nước Năm 2011 Năm 2012
1 Botswana 22.900 24.000
2 Nga 17.800 18.500
3 Canada 10.800 10.500
4 Angola 7.500 7.200
5 Công 3.900 3.900
6 Guinea 2.400 2.400
7 Nam Phi 2.800 2.800
8 Namibia 1.130 1.140
9 Ghân 240 180
10 Lesotho 280 300
11 Trung Phi 300 300
12 Cote d'Ivoire 210 210
13 Sierra Leon 200 220
14 Brazil 25 25
15 Guyana 50 50
16 Tanzain 51 51
17 Trung Quốc 100 100
18 Úc 86 70
19 Các nước khác 1.350 1.350

Mười mỏ kim cương lớn nhất thế giới
Tạp chí Wall Street (2011) đã đưa ra danh sách 10 mỏ kim cương lớn nhất thế giới dựa trên sản lượng khai thác năm 2009 và năm 2010 như sau:

  1. Jwaneng (Botswana):11,5 triệu ct (2009). Khai thác từ năm 1982.
  2. Arigyle (Australia): 9,8 triệu ct (2010). Khai thác từ năm 1985.
  3. Orapa (Botswana): 9,53 triệu ct (2010). Khai thác từ năm 1971.
  4. Catoca (Angola): 7,5 triệu ct (2009). Khai thác từ năm 1997.
  5. Diavik (Canada): 6,5 triệu ct (2010). Khai thác từ năm 2003.
  6. Venetia (Nam Phi): 4,3 triệu ct (2010). Khai thác năm 1992.
  7. Ekati (Canada): 3 triệu ct (2010). Khai thác từ năm 1898.
  8. Finsch (Nam Phi): 1,3 triệu ct (2010). Khai thác từ năm 1978.
  9. Letlhakane (Botswana): 1,2 triệu ct (2010). Khai thác từ namw 1975.
  10. Kimberley (Nam Phi): 100,00 ct (2010). Khai thác từ năm 1871).
Mỏ kim cương Jwaneng (botswana)
Mỏ kim cương Jwaneng (botswana)

Những viên kim cương nổi tiếng nhất thế giới
Những viên kim cương có giá trị cao, đặc biệt là nhưng viên nổi tiếng được phát hiện từ xưa đến nay đều có chủ sở hữu và được bảo quản rất cẩn thận. Nhiều viên kim cương không những là tài sản của các cá nhân mà còn là tài sản của quốc gia và đôi khi còn là tài sản của nhân loại.

Việc xếp hạng phân loại những viên kim cương nổi tiếng thật là khó. Viên kim cương nổi tiếng được đánh giá theo tiêu chí nào? Lấy trọng lượng ban đầu hay trọng lượng sau gia công chế tác hay lấy sự ly kỳ huyền bí qua lịch sử tồn tại, hay giá tri? Tất cả chỉ là tương đối.

Dưới đây chúng tôi dựa vào đánh giá của nhiều nhà sưu tầm, nghiên cứu về kim cương để giới thiệu hình ảnh những viên kim cương mà chúng tôi cho là nổi tiếng, được nhiều người ưa thích.

The Great Star (530,20 ct)
The Great Star (530,20 ct)

  

The centenary (273,85 ct)
The centenary (273,85 ct)

 

Le Régent (140,50 ct)
Le Régent (140,50 ct)

 

The Koh I Nor (105,60 ct)
The Koh I Nor (105,60 ct)

 

The Idol’s Eye (70,20 ct)
The Idol’s Eye (70,20 ct)

 

The Taylor – Burton (69,42 ct)
The Taylor – Burton (69,42 ct)

 

The Sancy (55 ct)
The Sancy (55 ct)

 

The Blue Hope (45,52 ct)
The Blue Hope (45,52 ct)

 

The Hortensia (20ct)
The Hortensia (20ct)

 

 

 

 

 

 

 

 

tapchidoanhnghiep.vn

Ý kiến của bạn